Misstänkt för brott?

Kontakta mig om du är misstänkt för brott, ju fortare desto bättre. Rätten till offentlig försvarare kan träda in redan när du kallas in till förhör hos polisen.
 
Som försvarare deltar jag vid alla förhör, lämnar råd och information om vad som händer under processens gång samt försvarar dig om det blir rättegång.

Meddela polis eller åklagare att du önskar mig som försvarare. Det är viktigt att komma ihåg att du har rätt att begära en specifik advokat eller advokatbyrå som din försvarare. I många fall betalar staten kostnaden för den offentliga försvararen.Utsatt för brott?

Kontakta mig om du har blivit utsatt för brott. Med ett meriterat och engagerat ombud vid din sida får du stöd genom hela processen.

Jag bevakar dina rättigheter, från polisförhör till rättegång. Som målsägandebiträde deltar jag vid alla förhör, lämnar råd och information under processens gång, upprättar skadeståndskrav för din räkning och hjälper dig under rättegången.

Meddela polis eller åklagare att du önskar mig målsägandebiträde. Det är viktigt att komma ihåg att du har rätt att begära en specifik advokat eller advokatbyrå som ditt målsägandebiträde. Staten betalar i regel kostnaden för målsägandebiträdet. 

Om du är utsatt för brott och undrar över hur jag kan bistå dig i ditt ärende är du välkommen att kontakta mig.  


Socialrätt

Imål som rör frågor om tvångsvård förordnar domstolen ett offentligt biträde för den som åtgärden avser. Du kan alltid framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Det offentliga biträdet bekostas av staten.

Jag åtar mig uppdrag som offentligt biträde i mål rörande tvångsvård enligt:

  • LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

  • LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). 

  • LRV (Lag om rättspsykiatrisk vård). 

  • LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård). 

Vid frågor angående tvångsvård är du välkommen att kontakta mig.

Advokat Christian Forslind

Med mig vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.